Thông báo tuyển dụng của BIC

Ngày đăng: 22/08/2017 16:56:55

 

Thông báo tuyển dụng của BIC

Kính gửi:

Các Ban/Trung tâm tại Trụ Sở chinh

 

Các Công ty thành viên

 

Theo Kế hoạch tuyển dụng 2017, Ban Nhân sự thông báo tới các đơn vị thời gian tổ chức tuyển dụng Đợt 2 năm 2017 như sau:

·         Lịch tuyển dụng Đợt 2 năm 2017

Ngày đăng tin tuyển dụng

Thời gian 
nhận hồ sơ

Thời gian thi tuyển

Thời gian

phỏng vấn

Thời gian tuyển dụng thừ việc từ

10/09/2017

10/09/2017 - 30/09/2017

trước 15/10/2017

trước 30/10/2017

01/11/2017

-          Căn cứ vào Định biên nhân sự được giao trong năm 2017, trên cơ sở nhu cầu nhân sự thực tế và lịch tổ chức tuyển dụng nêu trên, Ban Nhân sự kính đề nghị các Đơn vị gửi nhu cầu tuyển dụng Đợt 2 năm 2017 về Ban Nhân sự trước ngày31/08/2017 (bản mềm gửi qua Email trước, bản cứng gửi CPN).

-          Việc tổ chức thi tuyển được thực hiện theo các bước tại Quy trình tuyển dụng cán bộ và Quy định hiện hành về việc phân cấp thẩm quyền trong công tác tổ chức nhân sự đối với Giám đốc Công ty thành viên.

Do thời gian triển khai kế hoạch tuyển dụng Đợt 2 năm 2017 rất khẩn trương, gấp rút nên đề nghị các Đơn vị quan tâm và lưu ý gửi phản hồi sớm nhất về Ban Nhân sự qua địa chỉ Email: vietnh.bic@bidv.com.vn

 

Thông tin chi tiết: Tuyển dụng 10 cán bộ tại trụ sở chính, công ty thành viên từ sinh viên đã tốt nghiệp đại học khoa bảo hiểm của Trường KTQD.

I. Đối với cán bộ Ban Phi Hàng hải:

1.       Số lượng cần tuyển: 2 cán bộ nam. 

2.       Yêu cầu về tiêu chí:

-          Bằng tốt nghiệp loại khá trở lên

-          Có các chứng chỉ về ngoại ngữ và tin học. Ưu tiên những sinh viên có ngoại ngữ tiếng Anh tốt và sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

-          Nhanh nhẹn, cầu tiến, xác định mục tiêu làm công việc theo ngành nghề đã học trong dài hạn.

-          Chịu khó học hỏi, tìm hiểu tài liệu về công việc ứng tuyển cũng như chủ động trao đổi, tìm sự hỗ trợ từ các cán bộ đã có kinh nghiệm trong đơn vị

-          Có tinh thần làm việc theo nhóm, không ngại việc

3.       Ví trí công việc:

-          Cán bộ nghiệp vụ Ban Phi Hàng hải.

-          

II. Đối với cán bộ ban nghiệp vụ cơ bản có 2 nhiệm vụ chính sau:

Ø  Hỗ trợ tác nghiệp:

-          Là công việc cơ bản, cán bộ làm công tác này yêu cầu nắm rõ về nghiệp vụ, văn bản quy định để có thể hỗ trợ công ty thành viên xử lý tờ trình vượt thẩm quyền. Tư vấn điều khoản, điều kiện, tỷ lệ phí đối với dịch vụ mà cán bộ kinh doanh đang tiếp cận chào mời khách hàng.

-          Hiểu biết và biết sử dụng hệ thống trình duyệt online, hệ thống quản lý bảo hiểm để thực hành các tác nghiệp cơ bản.

Ø  Xây dựng quy trình, quy định, cải tiến/thiết kế sản phẩm

-          Công việc này đòi hỏi cán bộ có kinh nghiệm, đặc biệt đòi hỏi khả năng tổng hợp, quản lý cao, có những ý tưởng mới, sáng kiến trong kinh doanh.

-          Tùy vào khả năng của cán bộ, đặc biệt đối với những cán bộ có ngoại ngữ tốt sẽ được tham gia vào các nhóm giao dịch với đối tác nước ngoài để thiết kế sản phẩm bảo hiểm.

-          Có khả năng thuyết trình, hướng dẫn để thực hiện đào tạo cho công ty thành viên.