Thông báo V/v các mẫu văn bản của sinh viên

Ngày đăng: 19/07/2014 17:50:44

Khoa Bảo hiểm trân trọng thông báo:

Các mẫu văn bản liên quan đến học tập, nơi ở nội trú, thủ tục vay vốn, các mẫu giấy xác nhận ... của sinh viên được đăng tại địa chỉ:

http://www.khoabaohiem.neu.edu.vn/ViewAllCacmauvb.aspx