NỘI QUY, QUY ĐỊNH (TẠM THỜI) TẠI KHỐI GIẢNG ĐƯỜNG A2 - TÒA NHÀ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

Ngày đăng: 16/08/2017 14:48:49

Kính gửi quý Thầy cô và các em sinh viên một số nội quy, quy định tạm thời tại Khối giảng đường A2:

1/ Nội quy tại Khối giảng đường A2 - Tòa nhà trung tâm đào tạo

NỘI QUY TÒA NHÀ A2.pdf

 

2/ Quy định về Phòng cháy - chữa cháy tại Khối giảng đường A2 - Tòa nhà trung tâm đào tạo

QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY A2.pdf

 

3/ Nội quy lớp học tại Khối giảng đường A2.

NỘI QUY GIẢNG ĐƯỜNG, LỚP HỌC.pdf

Trân trọng!