Ban chấp hành Liên chi Đoàn Khoa Bảo hiểm nhiệm kỳ 2014-2017

Ngày đăng: 16/07/2014 2:12:41

 

Họ và tên

Số điện thoại

eMail

Chi đoàn

Bí thư LCĐ

Ths. Phan Anh Tuấn

0983.619.287

anhtuanphan48@gmail.com

Gv

Phó Bí thư LCĐ

Trần Thị Kiều Anh

0942.891.293

01647.310.130

katt.neu@gmail.com

BH53A

Trần Hồng Hạnh

0974.633.256

tranhonghanh.neu@gmail.com

BH54

UV.BCH.LCĐ

Vũ Hoàng Sơn

0168.369.7509

sonvuktqd@gmail.com

BH53B

Hoàng Trung Kiên

0166.282.2123

hoangkien93pt@gmail.com

BH53B

Ngô Thị Quỳnh Anh

0168.868.4912

nguyenminhhuong75@gmail.com

BH53B

Đào Phương Anh

0936.045.855

phuonganhdao166@gmail.com

BH54

Nguyễn Phương Anh

0982.642.913

phuonganh.neu0103@gmail.com

BH54

Phan Ngọc Thịnh

094.2468.246

saohom9xx@gmail.com

BH54

Vi Đăng Nam

0125.8228.789

vinam2109@gmail.com

BH55

Đỗ Thị Quỳnh Ngọc

0964.789.137

vetku137@gmail.com

BH55