Lịch công tác tuần 37 năm 2017 (Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 17/9/2017) (Bản cập nhật bổ sung lần 2)

Ngày đăng: 10/09/2017 12:13:53

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA BẢO HIỂM

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 37 NĂM 2017
(Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 17/9/2017)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 11/9/2017

07h30

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa – K59.

Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, V.QTKD, K.Đầu tư, K.Kinh tế học, K.Luật, K.KH&PT, Đoàn TN, Hội SV và toàn thể sinh viên khối 2.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở năm 2017.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), các thành viên của Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở năm 2017, cùng các đ/c: Ngọc, Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.TCCB chuẩn bị tài liệu 

13h30

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa – K59.

Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, V.NHTC, K.KHQL, P.HTQT, Đoàn TN, Hội SV và toàn thể sinh viên khối 3.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

14h00-16h00

Tiếp công dân.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

 

14h00

Họp Tổ công tác kiểm kê tài sản Trường.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ kiểm kê tài sản theo Quyết định số 234/QĐ-ĐHKTQD ngày 13/04/2017 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

Tổ công tác chuẩn bị tài liệu 

15h30

Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2017 rà soát công tác tuyển sinh đợt II tại các địa phương.

Ban Giám hiệu, đ/c Hà (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Thành, Thể, Hưng, Quang (V.ĐTSĐH); Dũng (P.TTPC).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu 

16h00

Viện ĐTSĐH báo cáo Ban Giám hiệu phương thức tuyển sinh trình độ thạc sĩ hệ đại trà của Trường.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), các thành viên Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, P.KT&ĐBCLGD, cùng các đ/c: Thành, Thể, Hưng, Hưởng, Thắng, Tuấn Anh (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu 

Thứ Ba 12/9/2017

08h00

Họp Tổ soạn thảo Quy chế bổ nhiệm (sửa đổi).

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ soạn thảo theo Quyết định số 391/QĐ-ĐHKTQD ngày 2/6/2017 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường 

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.TCCB chuẩn bị tài liệu 

10h00

Họp Tổ công tác xây dựng bộ tiêu chí, biểu mẫu phục vụ công tác tổng hợp kê khai giờ giảng, giờ nghiên cứu khoa học của cán bộ, viên chức Trường.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên tổ công tác theo Quyết định số 91/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/2/2017 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

Tổ công tác chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Hội đồng xét điều kiện chuyển tiếp sang học tại Trường Đại học bang California, San Bernardino (Hoa Kỳ) cho sinh viên chương trình 2+2 khóa 4.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 542/QĐ-ĐHKTQD, ngày 03/8/2017 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

TT.ĐTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu 

Thứ Tư 13/9/2017

08h00

Họp xét tuyển sinh theo diện 30A và 3 Tây (Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ).

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng Thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học hệ CQ theo Quyết định số 09/QĐ-ĐHKTQD, ngày 04/01/2017 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.QLĐT
chuẩn bị tài liệu

08h30

Tọa đàm khoa học về chỉ số giá bất động sản.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đồng chí có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường 

Phòng họp Gác 4 Nhà 6

Tổ thư ký chuẩn bị tài liệu 

09h00

Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình Cử nhân Kế toán bằng tiếng Anh tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Hệ chính quy - Khóa 59.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Ngọc (P.TCCB);  Triệu (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Tùng (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TTPC); Thùy (K.NNKT); Ánh, Hùng, Chung (V.KTKT).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

V.KTKT
chuẩn bị tài liệu

10h00

Tổ Công tác báo cáo Ban Giám hiệu về Quy chế liên kết đào tạo hệ VLVH.

Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng
Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

11h15

Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hình thức VLVH thi đợt tháng 9/2017.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Quang, Hữu (K.ĐHTC); Ánh (V.KTKT); Hiếu (K.QTKD); Ngọc (P.TCCB); Dũng (P.TH); Chi (P.KTTC); Dũng (P.TTPC); Trung (P.QTTB) và Thư ký tổng hợp.

Phó Hiệu trưởng  Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ công tác rà soát Quy chế đào tạo từ xa (lần 2).

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa 

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

Tổ Công tác chuẩn bị tài liệu 

15h00

Họp xét tuyển TS50 Chương trình ĐTTX theo phương thức Elearning.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các thành viên trong Hội đồng theo Quyết định số 07/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/01/2017 của Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo các đơn vị: V.KTKT, K.QTKD và các đ/c có giấy mời.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

TT.ĐTTX
chuẩn bị tài liệu

15h30

Trung tâm ĐT Từ xa báo cáo Ban Giám hiệu về Đề án xây dựng hệ thống giảng dạy trực tuyến E-Learning.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Ngọc (P.TCCB) và cán bộ, viên chức TT.ĐTTX.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

TT.ĐTTX
chuẩn bị tài liệu

16h00

Trường tiếp và làm việc với Đại diện Hội đồng GMAC.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Giang (P.HTQT); Thành (V.ĐTSĐH).

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B Gác 2 Nhà 10

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 14/9/2017

07h30

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa – K59.

Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, V.KTKT, K.KHQL, K.Tin học kinh tế, Đoàn TN, Hội SV và toàn thể sinh viên khối 4.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

08h30

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2017.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo ĐU), cùng các đ/c: Hà (P.CTCT&QLSV); Liên (VP.Đ-ĐT).

Đảng ủy Khối

P304, Nhà B, Trường ĐH Công Đoàn, 169 Tây Sơn, Đống Đa, HN

 VP.Đ-ĐT chuẩn bị
(Xe đón lúc 07h45 tại Nhà 7)

09h00

Gặp mặt tân lưu học sinh năm học 2017 - 2018.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Phương, Giang (P.HTQT), đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, V.ĐTSĐH, P.TCKT, P.TH, P.QTTB, P.CTCT&QLSV, P.TT, ĐTN, Trạm Y tế, các khoa, viện có lưu học sinh theo học và các tân lưu học sinh.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A Gác 2 Nhà 10

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp tổ công tác di dời Thư viện.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ Công tác theo Quyết định số 592/QĐ-ĐHKTQD, ngày 24/8/2017 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

TT.TT-TV chuẩn bị tài liệu

13h30

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa – K59.

Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, TT.ĐTTT,CLC&POHE, Đoàn TN, Hội SV và toàn thể sinh viên khối 5.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp triển khai sử dụng phần mềm Quản lý giảng đường.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tuấn, Ngọc, Tâm, P.Thảo, Diệp (V.CNTTKT); đại diện lãnh đạo và viên chức phụ trách lập thời khóa biểu và quản lý giảng đường các đơn vị: P.QTTB, P.QLĐT, V.ĐTSĐH, V.QTKD,  TT.ĐTTTCLC&POHE, V.ĐTQT, K.ĐHTC, TT.ĐTTX.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

V.CNTTKT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2017.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLKH, P.QLĐT, P.TH, P.TCKT, P.CTCT&QLSV, P.QTTB, P.TT, Đoàn TN và các đ/c: Chính, Đường (K.BH); Linh (K.KHPT).

Phó Hiệu trưởng  Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 15/9/2017

08h00

Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên tổ công tác theo Quyết định số 301/QĐ-ĐHKTQD ngày 27/4/2017 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

Tổ thư ký chuẩn bị tài liệu

08h30

Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2017.

Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV, cùng đại diện lãnh đạo các Khoa, Viện, cán bộ phụ trách KHSV, đơn vị có quản lý sinh viên, CLB Sinh viên NCKH, các SV, GV hướng dẫn công trình NCKHSV đạt giải thưởng SV NCKH cấp Trường năm 2017, đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLKH, P.TH, P.TCKT, P.CTCT&QLSV, P.QLĐT, P.TT và các đại biểu có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng  Trần Thị Vân Hoa

Hội trường A

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp chuẩn bị công tác tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác CVHT năm học 2016 - 2017 và tập huấn công tác CVHT năm học 2017 - 2018.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Thắng, Thanh, Tuấn, Hiếu (P.KT&ĐBCLGD); Thủy (P.QLĐT); Hà (P.CTCT&QLSV).

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

10h00

Ban Giám hiệu nghe báo cáo về dịch vụ nhắn tin báo điểm cho người học sau khi có kết quả thi học phần.

Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị quản lý đào tạo và các đ/c: Tuấn (V.CNTTKT), Tùng (P.KT&ĐBCLGD).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

V.CNTTKT  chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Ngọc (P.TCCB); Dũng (P.TH).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Ngọc (P.TCCB); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Triệu (P.QLĐT); Thọ (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Tùng (P.KT&ĐBCLGD); Cường (P.BV); Hà (P.CTCT&QLSV); Quang (K.ĐHTC); Thành (V.ĐTSĐH); Tuấn (V.CNTTKT); Nhượng (TT.ĐTTTCLC&POHE); Vinh (TT.ĐTTX); Linh (ĐTN); Tuấn (TT.DVHTĐT); Hưng (TYT); Quốc (TT.TTTV); Nghĩa (P.TT).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.TH chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Đảng ủy cho ý kiến dự thảo Quy chế bổ nhiệm (sửa đổi).

Đ/c Đạt (Bí thư Đảng ủy), các đ/c Đảng ủy viên, các thành viên Tổ soạn thảo theo Quyết định số 391/QĐ-ĐHKTQD ngày 2/6/2017 của Hiệu trưởng và VP.Đ-ĐT.

Bí thư Đảng ủy Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.TCCB chuẩn bị tài liệu 

Thứ Bảy 16/9/2017

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật 17/9/2017

08h30

Lễ Khai giảng TS50 chương trình Đào tạo từ xa theo phương thức Elearning.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các GV tham gia giảng dạy cho Chương trình, viên chức TT.ĐTTX và các tân sinh viên của Chương trình.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A, C Gác 2 Nhà 10

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

09h00

Lễ chào đón tân sinh viên E-BBA K59 và tổng kết năm học, Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh bằng Tiếng Anh (E-BBA) năm 2017.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, đại diện các tổ chức Chính trị - Xã hội của Trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, các GV tham gia giảng dạy cho Chương trình, các đ/c có giấy mời, các viên chức Viện QTKD và toàn thể SV Chương trình E-BBA.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Hội trường A

V.QTKD chuẩn bị tài liệu

Thông báo:

- 07h30,  thứ Hai, ngày 11/9/2017: Thi tuyển sinh CTTT và CLC Khóa 59 (Phần thi Viết luận). Thành phần:  Các thành viên Ban coi thi theo Quyết định của Hiệu Trưởng. Chủ trì:  Trưởng Ban coi thi. Địa điểm:  Giảng đường A2-801.  Trung tâm ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.
- 06h30,  thứ Ba, ngày 12/9/2017: Thi tuyển sinh CTTT và CLC Khóa 59 (Phần thi Tiếng Anh trên máy tính). Thành phần: Các thành viên Ban coi thi theo Quyết định của Hiệu Trưởng. Chủ trì: Trưởng Ban coi thi. Địa điểm: Giảng đường C. Trung tâm ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.
- 13h30,  thứ Ba, ngày 12/9/2017: Thi tuyển sinh CTTT và CLC Khóa 59 (Phần thi Phỏng vấn). Thành phần:  Các thành viên Ban chấm phỏng vấn theo Quyết định của Hiệu Trưởng. Chủ trì: Trưởng Ban coi thi. Địa điểm: Giảng đường D2-204. Trung tâm ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.
- 14h00 thứ Ba ngày 12/9/2017: Họp về công nhận tín chỉ cho sinh viên tham gia chương trình trao đổi sinh viên quốc tế, bài giảng và khóa học ngắn hạn tại Trường ĐHKTQD. Thành phần: đ/c Tùng, Quỳnh Anh, Thủy Tiên (P.HTQT), Triệu, Thủy (P.QLĐT). Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng - Trưởng phòng HTQT. Địa điểm: Phòng họp C, Gác 2, Nhà 10. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.
- 07h30,  thứ Tư, ngày 13/9/2017: Thi tuyển sinh CTTT và CLC Khóa 59 (Phần thi Phỏng vấn). Thành phần: Các thành viên ban chấmphỏng vấn theo quyết định của Hiệu Trưởng. Chủ trì: Trưởng ban coi thi. Địa điểm: Giảng đường D2-204. Trung tâm ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.
- 14h00 thứ Tư ngày 13/9/2017: Hội thảo và giao lưu với sinh viên Đại học Senshu, Nhật Bản. Thành phần: đ/c Tùng, Trang (P.HTQT). Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng - Trưởng phòng HTQT. Địa điểm: Phòng 407, Giảng đường A2, Trường ĐHKTQD. Phòng HTQT chuẩn bị tài liệu.
- 07h30, thứ Năm, ngày 14/9/2017: Thi tuyển sinh CTTT và CLC Khóa 59 (Phần thi Phỏng vấn). Thành phần:  Các thành viên Ban chấm phỏng vấn theo Quyết định của Hiệu Trưởng. Chủ trì: Trưởng Ban coi thi. Địa điểm: Giảng đường D2-204. Trung tâm ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.
- 07h30,  thứ Sáu, ngày 15/09/2017: Thi tuyển sinh CTTT và CLC Khóa 59 (Phần thi Phỏng vấn). Thành phần: Các thành viên ban chấmphỏng vấn theo quyết định của Hiệu Trưởng. Chủ trì:  Trưởng Ban coi thi. Địa điểm: Giảng đường D2-204. Trung tâm ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.
- 18h30 thứ Sáu,  ngày 15/9/2017: Chia tay sinh viên chương trình 2+2 khóa 4hợp tác giữa trường ĐH KTQD và ĐH California, San Bernardino, Hoa Kỳ. Chủ trì: PGS.TS Bùi Huy Nhượng - Giám đốc TTĐTTT, CLC & POHE. Thành phần: Ban Giám hiệu và đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường, và các đồng chí có giấy mời. Địa điểm: Nhà hàng  Xanh Palace, 10A Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội.

Bảo vệ Luận án:

- 16h00, thứ Sáu  ngày 15/9/2017: NCS. Nguyễn Tiến Dũng bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới giá trị thương hiệu của một số trường đại học công lập ngành kinh tế và quản trị kinh doanh tại Hà Nội”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Marketing), mã số: 62340102. Địa điểm: Phòng 401, Nhà 6, Đại học Kinh tế Quốc dân.
- 09h00, thứ Bảy  ngày 16/9/2017: NCS. Nguyễn Thành Nam bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Hành vi mua của người tiêu dùng Việt Nam đối với hàng hóa lâu bền giá trị cao: Nghiên cứu trường hợp mua ô tô gia đình”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Marketing), mã số: 62340102. Địa điểm: Phòng 401, Nhà 6, Đại học Kinh tế Quốc dân.
Mời các thành viên Hội đồng, khoa chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.gsneu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú:
Bản cập nhật bổ sung lần 1: Màu đỏ

Bản cập nhật bổ sung lần 2: Màu xanh