Lịch công tác tuần 36 năm 2017 (Từ ngày 04/9/2017 đến ngày 10/9/2017)

Ngày đăng: 03/09/2017 9:39:2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

       KHOA BẢO HIỂM        

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 36 NĂM 2017
(Từ ngày 04/9/2017 đến ngày 10/9/2017)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 04/9/2017

Nghỉ theo Thông báo số 1293/TB-ĐHKTQD ngày 30 tháng 8 năm 2017

Thứ Ba 05/9/2017

7h00 Đón tiếp Học viên và chuyên gia của ANZIIF giảng dạy chuyên đề quản lý rủi ro cho cán bộ Bảo hiểm Toàn thể các thầy cô Trưởng khoa Nguyễn Thị Chính Gác 2 Nhà 10  
  Đón tiếp sinh viên Khoá 59 theo lịch của nhà trường Cô Hương, Thầy Tuấn, Thầy Tiệp, Cô Nhi

Phó Trưởng Khoa

Tô Thị Thiên Hương

  Liên chi đoàn khoa chuẩn bị tài liệu

08h00

Họp về công tác kiểm tra tài sản trong Trường.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ kiểm kê tài sản theo Quyết định số 234/QĐ-ĐHKTQD ngày 13/04/2017 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

Tổ công tác chuẩn bị tài liệu 

08h00

Thi tuyển sinh chương trình IBD kỳ mùa thu (môn thi kiến thức tổng hợp).

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng coi thi theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Tầng 3 Giảng đường D2

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

09h00

Tiếp GS. Kendall Roth – Phó Hiệu trưởng Trường Business, Đại học South Carolina.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng đại diện Lãnh đạo các đơn vị: P.HTQT, V.QTKD, K.KHQL.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp B Gác 2 Nhà 10

V.QTKD chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp tổ soạn thảo đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết của Trường.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên tổ công tác theo Quyết định số 466/QĐ-ĐHKTQD ngày 11/7/2017 của Hiệu trường.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường 

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

Tổ công tác chuẩn bị tài liệu 

09h30

Trao đổi về chương trình đào tạo với Đại học South Carolina.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng đại diện Lãnh đạo các đơn vị: P.HTQT, V.QTKD, K.KHQL.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

V.QTKD chuẩn bị tài liệu

13h30

Thi tuyển sinh chương trình IBD kỳ mùa thu (môn tiếng Anh).

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng coi thi theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Tầng 3 Giảng đường D2

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp rà soát công tác chuẩn bị khai giảng cho sinh viên K59.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

15h00

Họp Thường vụ Công đoàn mở rộng.

Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn)  cùng BTV CĐ và  các đ/c  Dũng, Thu Ban chấp hành Công đoàn trường

Chủ tịch Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp Nhà 9

VP Công đoàn  chuẩn bị

Thứ Tư 06/9/2017

08h30

Lễ khai giảng hệ đại học chính quy năm 2017.

Cô Chính, Cô Đường, Cô Tâm và các tân sinh viên.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Hội trường A

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

08h30

Hội nghị tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017.

Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở năm 2017, cùng các đ/c: Thành, Thúy (P.TCCB) và ứng viên đăng ký xét chức danh GS, PGS năm 2017.

 

Hội trường C2, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

(Xe đón Hội đồng giáo sư cơ sở lúc 8 giờ 15 tại sân nhà 7)

13h30

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa – K59.

Cô Hương.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Quản trị Kinh doanh 2+2 giữa Trường ĐHKTQD và ĐH Dongseo (Hàn Quốc) khóa 2.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Hiếu (K.QTKD), Ngọc (P.TCCB), Triệu (P.QLĐT), Chi (P.TCKT),  Tùng (P.HTQT), Dũng (P.TH), Trung (P.QTTB).

Hiệu trưởng
Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 nhà 7

K.QTKD  chuẩn bị tài liệu 

14h00

Họp chuẩn bị Lễ Khai giảng và Trao bằng Thạc sĩ ĐHCC năm 2017; Khai giảng cao học khóa 26.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TCKT, P.QTTB, P.TT và các đ/c: Thành, Thể, Hưng, Quang, Hưởng, Hằng (V.ĐTSĐH); Hà, Tiến (P.CTCT&QLSV).

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Tổ công tác rà soát Quy chế đào tạo từ xa.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp Gác 2 nhà 7

Tổ công tác chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 07/9/2017

08h00

Chương trình “Chào Tân sinh viên 2017”.

Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.TT, P.QLĐT, Đoàn TN, Hội SV và các sinh viên quan tâm

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A

P.CTCT&QLSV phối hợp với Báo SVVN

08h00

Hội thảo khoa học quốc gia: “Thực trạng và giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hài hòa trong các khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam”.

Ban Giám hiệu, cùng các thành viên các Ban của Hội thảo theo Quyết định số 1023/QĐ-ĐHKTQD của Hiệu trưởng, thành viên Hội đồng Trường, thành viên Hội đồng KH&ĐT trường, các đại biểu có giấy mời và những người quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

Ban Chủ nhiệm ĐTĐL.XH.08/15 chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Ban Chấp hành thông qua đề cương văn kiện Đại hội Công đoàn trường lần thứ 33.

Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn), cùng các đồng chí Ban chấp hành Công đoàn trường.

Chủ tịch Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp Nhà 9

VP Công đoàn  chuẩn bị

14h00

Viện Đào tạo SĐH báo cáo Ban Giám hiệu phương thức tuyển sinh trình độ thạc sĩ hệ đại trà của Đại học Kinh tế quốc dân.

Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, P.KT&ĐBCLGD và các đ/c: Thành, Thể, Hưng, Hưởng, Thắng, Quang, Tuấn Anh (Viện SĐH).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

V.ĐT SĐH chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp thường trực HĐ Khoa học và Đào tạo Trường để thông qua danh sách công nhận học vị tiến sĩ.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐKH&ĐT), đ/c Chương, Cường, Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c Thọ (QLKH), Thành (ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

V.ĐT SĐH chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 08/9/2017

08h00

Họp Tổ soạn thảo Quy chế bổ nhiệm (sửa đổi).

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ soạn thảo theo Quyết định số 391/QĐ-ĐHKTQD ngày 2/6/2017 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

08h30

Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII).

Toàn thể các đ/c Đảng viên trong chi bộ khoa Bảo hiểm.

Bí thư  Đảng ủy Trần Thọ Đạt

Hội trường A

 VP.Đ-ĐT chuẩn bị nội dung 

15h00

Họp Hội đồng Trường

Đ/c Hà (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các thành viên Hội đồng trường và các đ/c: Ngọc (P.TCCB), Trung (P.QTTB), Dũng (P.TH).

Chủ tịch Hội đồng trường Nguyễn Thanh Hà

Phòng Hội thảo Sân Golf Long Biên

 P.TCCB chuẩn bị tài liệu
(Xe đón các Đại biểu lúc 14h15 tại Sân Nhà 7)

Thứ Bảy 09/9/2017

08h00 Khai giảng khóa 7 và trao bằng năm 2017 – chương trình thạc sĩ ĐIều hành cao cấp Executive MBA tại Hội trường A

14h00

Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp chương trình đào tạo từ xa đợt 3 năm 2017.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: K.QTKD, V.KTKT, V.NHTC, TT.ĐTTX, các đồng chí có giấy mời và các tân cử nhân.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Hội trường A

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

Chủ nhật 10/9/2017

08h00 Khai giảng cao học trong nước khóa 26 (2017 - 2019) tại Hội trường A.

 

 

 

 

 

 

Thông báo:

- 07h30 thứ Ba, ngày 05/9/2017. Tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Việt đầu vào của lưu học sinh năm học 2017-2018. Thành phần: Các đ/c: Tùng, Phương, Giang (P.HTQT); Quang (V.ĐTSĐH); Hương, Thúy, Linh (K.NNKT). Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng - Trưởng phòng HTQT. Địa điểm: Giảng đường D102. P.HTQT và K.NNKT chuẩn bị tài liệu.
- 08h30 - 16h00 thứ Ba, ngày 05/9/2017. Chuyên gia cuả ANZIIF giảng dạy chuyên đề Quản lý rủi ro cho cán bộ bảo hiểm. Thành phần: Giảng viên Khoa Bảo hiểm, Học viên đang theo học chương trình DIPLOMA về bảo hiểm phi nhân thọ của ANZIIF tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân và cán bộ của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang hoạt động trên trị trường bảo hiểm Việt Nam. Chủ trì: TS. Nguyễn Thị Chính - Trưởng Khoa Bảo hiểm. Địa điểm: Phòng họp A,C Gác 2 Nhà 10, Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Bảo hiểm chuẩn bị tài liệu.
- 14h30 thứ Tư, ngày 06/9/2017. Phỏng vấn sinh viên đăng kí làm cộng tác viên P.HTQT. Thành phần: Các đ/c: Tùng, Tiên (P.HTQT). Chủ trì: TS. Đào Thanh  Tùng – Trưởng phòng HTQT. Địa điểm: Phòng họp A – Gác 2 Nhà 10. P.HTQT chuẩn bị tài liệu
- 15h00 – 16h30 thứ Tư, ngày 06/9/2017. Tổ chức tuần định hướng cho lưu học sinh. Thành phần: Các đ/c: Tùng, Phương, Giang (P.HTQT); cùng đại diện V.ĐTSĐH, P.QLĐT. Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng - Trưởng phòng HTQT. Địa điểm: Phòng họp A Gác 2 Nhà 10. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.
- 09h00 – 11h30 thứ Năm, ngày 07/9/2017. Tổ chức tuần định hướng cho lưu học sinh. Thành phần: Các đ/c: Tùng, Phương, Giang (P.HTQT), đại diện P.TCKT, TTDVHTĐT, Trạm Y tế, Đoàn TN. Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng - Trưởng phòng HTQT. Địa điểm: Phòng họp A Gác 2 Nhà 10. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.
- 09h00 – 11h30 thứ Sáu, ngày 08/9/2017. Giới thiệu lưu học sinh đến làm việc với cố vấn học tập của các khoa, viện chuyên ngành. Thành phần: Các đ/c: Tùng, Phương, Giang (P.HTQT). Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng - Trưởng phòng HTQT. Địa điểm: Văn phòng các khoa, viện chuyên ngành. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.
- 14h00 Chủ Nhật, ngày 10/09/2017. Khoa Khoa học Quản lý sẽ tổ chức lễ chào đón tân sinh viên Khoa Khoa học quản lý (K59) năm học 2017 - 2018. Thành phần: Sinh viên Khoa Khoa học quản lý K59 và các giảng viên Khoa Khoa học quản lý. Chủ trì: PGS.TS. Đỗ Thị Hải Hà – Trưởng khoa. Địa điểm: Hội trường A Nhà văn hóa. K.KHQL chuẩn bị.

Bảo vệ Luận án:

 

Ghi chú: