Lịch công tác tuần 35 năm 2017 (Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 03/9/2017)

Ngày đăng: 26/08/2017 18:36:9

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA BẢO HIỂM

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 35 NĂM 2017
(Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 03/9/2017)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 28/8/2017

08h00

Hội nghị Cán bộ chủ chốt của Đảng ủy Khối giới thiệu nguồn quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ Khối và các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Đ/c Đạt (Bí thư Đảng ủy).

Đảng ủy Khối

Hội trường tầng 3, tòa nhà 2C Cơ quan ĐUK số 1 Trần Phú Hà Đông

 

08h30

Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Chương trình tiên tiến khóa 55.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường, thành viên Ban quản lý CTTT,CLC&POHE, các giảng viên tham gia giảng dạy cho chương trình và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng
Trần Thọ Đạt

Hội trường A

TT.ĐTTT CLC&POHE  chuẩn bị tài liệu

10h00

Tiếp và làm việc với Đại sứ quán Sri Lanka tại Hà Nội.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Trang (P.HTQT).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp B Gác 2 Nhà 10

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp chuẩn bị Hội nghị sinh viên NCKH năm 2017.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu (P.QLĐT); Hà (P.CTCT&QLSV); Linh (Đoàn TN); Nghĩa (P.TT); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Thọ, Vân, Hưng (P.QLKH).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình Cử nhân quốc tế (IBD) khóa 13, kỳ mùa thu 2017.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu (P.QLĐT); Ngọc (P.TCCB), Trung (P.QTTB), Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Tùng (P.HTQT); Thọ (P.QLKH);  Thùy (K.NNKT); Đảm, Giang, Hoàng Lan (V.ĐTQT).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

14h00-16h00

Tiếp công dân.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

 

14h00

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

15h30

Tiếp Tổng giám đốc tổ chức kiểm định ACBSP, Hoa Kỳ.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.HTQT, P.KT&ĐBCLGD, V.QTKD và TT.ĐTTT,CLC&POHE.

Hiệu trưởng
Trần Thọ Đạt

Phòng họp B Gác 2 Nhà 10

TT.ĐTTTCLC& POHE chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Ban quản lý Dự án Thư viện điện tử dùng chung.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), các thành viên Ban quản lý dự án theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng
Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 29/8/2017

08h00

Phòng Quản lý Đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu kết quả công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017.

Ban Giám hiệu, cùng cán bộ, viên chức Phòng Quản lý Đào tạo.

Hiệu trưởng
Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

09h30

Phòng Khảo thí và Đảm báo chất lượng Giáo dục báo cáo Ban Giám hiệu về chỉ số xếp hạng Webometrics.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Toàn (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TH); Thọ (P.QLKH); Hội (TC.KT&PT); Thành (V.ĐTSĐH); Nhượng (TT.ĐTTTCLC&POHE); Hương (V.QTKD); Long (P.HTQT); Tuấn (V.CNTTKT); Đảm (V.ĐTQT); Nghĩa (P.TT).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp   Gác 2 Nhà7

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

10h45

Khoa Khoa học Quản lý báo cáo Ban Giám hiệu kết quả tuyển sinh chương trình Quản lý công và Chính sách bằng tiếng Anh (E-PMP).

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Hải Hà, Ngọc Anh, Núi, Thủy, Nguyệt Minh (K.KHQL); Triệu (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Ngọc (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Hà (P.CTCT&QLSV); Trung (P.QTTB); Tùng (P.HTQT).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp   Gác 2 Nhà7

K.KHQL chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Đảng ủy Trường.

Đ/c Đạt (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí trong Đảng ủy và các đ/c: Liên, Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Trần Thọ Đạt

 Phòng họp Gác 2 Nhà 7

 VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Tham dự Hội thảo quốc tế về Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị:  P.KT&ĐBCLGD, V.QTKD và cán bộ, viên chức TT.ĐTTTCLC&POHE.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Đại học FPT
(Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội)

TT.ĐTTTCLC& POHE chuẩn bị tài liệu
(xe đón  lúc 12h45 tại Sân Nhà  7)

16h00

Họp Ban soạn thảo Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động ở Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (sửa đổi).

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Ngọc, Thúy (P.TCCB); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC), Linh (Đoàn TN).

Hiệu trưởng
Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 30/8/2017

08h00

Họp với Nhà xuất bản Skillsoft để phát triển các khóa học online.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thọ (P.QLKH), Vinh (TT.ĐTTX), Vân (BQLDA Thư viện).

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh Sau đại học 2017 xét công nhận tốt nghiệp Thạc sĩ Điều hành cao cấp – Executive MBA năm 2017.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Thành, Thể, Hưng, Hưởng, Thắng, Quang, Tuấn Anh (V.ĐTSĐH).

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

10h30

Phòng Hợp tác Quốc tế báo cáo Ban Giám hiệu về công tác tiếp đón lưu học sinh năm học 2017-2018.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Phương, Giang (P.HTQT); Thành (V.ĐTSĐH); Triệu (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Tuấn (TT.DVHTĐT); Hương (K.NNKT); Linh (Đoàn TN).

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp tổng kết công tác kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho sinh viên K59.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Thủy, Đức (P.QLĐT); Tùng, Chung (P.KT&ĐBCLG); Thùy, Diệp (K.NNKT); Ngọc, Hải (V.CNTTKT)

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp về công tác tổ chức thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên chính quy, sinh viên chương trình TT,CLC&POHE đợt tháng 9/2017

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên chính năm 2017 theo Quyết định số 239/QĐ-ĐHKTQD ngày 14/4/2017 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

Thư ký Tổ công tác chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp rà soát công tác chuẩn bị phát giáo trình cho sinh viên K59

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c Triệu, Đức (P.QLĐT); Trung, Đô, Tuấn (P.QTTB); Chi, Xuân (P.TCKT); Tuấn, Nhi (TT.DVHTĐT).

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 31/8/2017

09h00

Họp Ban đón tiếp và Tổ thư ký làm việc với đoàn đại biểu Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh ra thăm và trao đổi công tác với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Đ/c Hà (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các thành viên theo Quyết định số 581/QĐ-ĐHKTQD ngày 18/8/2017 của Hiệu trưởng.

Chủ tịch Hội đồng Trường Nguyễn Thanh Hà

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.TH chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp rà soát công tác chuẩn bị Lễ khai giảng đại học hệ chính quy khóa 59.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Ngọc (P.TCCB); Tùng (P.HTQT); Cường (P.BV); Triệu, Thủy, Tạo, Cường (P.QLĐT).

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

Các đơn vị chuẩn bị theo Kế hoạch chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 01/9/2017

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường); Ngọc (P.TCCB); Dũng (P.TH).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường); Ngọc (P.TCCB); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Triệu (P.QLĐT); Thọ (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Tùng (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Cường (P.Bảo vệ); Quang (K.ĐHTC); Thành (V.ĐTSĐH); Tuấn (V.CNTTKT); Nhượng (TT.ĐTTTCLC&POHE); Vinh (TT.ĐTTX); Linh (Đoàn TN); Tuấn (TT.DVHTĐT); Hưng (Trạm YT); Quốc (TT.TTTV), Nghĩa (P.TT).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 02/9/2017

Nghĩ Lễ Quốc khánh

Chủ nhật 03/9/2017

 

 

 

 

 

 

Thông báo:

- 07h30 - 11h30 và 13h30 - 16h30 thứ Ba, ngày 29/08/2017. Tổ chức thi tuyển sinh đợt 1 chương trình du học Mỹ ABD2+2, hợp tác giữa trường ĐH KTQD và ĐH California, San Bernardino, Hoa Kỳ. Chủ trì: PGS.TS Bùi Huy Nhượng – Giám đốc TTĐTTT, CLC & POHE. Địa điểm: Giảng đường D2/202.
- Thứ Tư, ngày 30/8/2017. Khoa Khoa học Quản lý sẽ tổ chức buổi dã ngoại Hứng khởi nhập trường cho sinh viên Chương trình quản lý công và chính sách bằng tiếng Anh (EPMP) khóa 3 nhằm giúp các em hiểu thêm về Chương trình, phát triển kỹ năng mềm và tăng tính gắn kết giữa các sinh viên. Thành phần: Sinh viên Chương trình Quản lý công và chính sách bằng tiếng Anh (EPMP) khóa 2,3 và các giảng viên Khoa Khoa học quản lý. Chủ trì: PGS.TS. Đỗ Thị Hải Hà – Trưởng khoa. Địa điểm: Bản Rõm, Sóc Sơn, Hà Nội.
- 08h00-09h30 thứ Tư, ngày 30/8/2017. Thường trực Tổ công tác xây dựng Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trường ĐH KTQD làm việc với Viện Đào tạo Sau Đại học. Thành phần: Thường trực Tổ công tác, Viện Đào tạo Sau Đại học. Chủ trì: ThS Bùi Đức Dũng – Trưởng phòng TH. Địa điểm: Phòng họp Nhà 9. V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu.
- 09h30-10h30 thứ Tư, ngày 30/8/2017. Thường trực Tổ công tác xây dựng Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trường ĐH KTQD làm việc với Văn phòng Đảng – Đoàn thể. Thành phần: Thường trực Tổ công tác, Văn phòng Đảng – Đoàn thể. Chủ trì: ThS Bùi Đức Dũng – Trưởng phòng TH. Địa điểm: Phòng họp Nhà 9. VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu.
- 07h30 thứ Năm, ngày 31/8/2017. Tiếp đón lưu học sinh từ Trường Hữu nghị T78, 80 Sơn Tây về Trường ĐH KTQD. Thành phần: Các đ/c: Tùng, Phương, Giang (P.HTQT). Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng - Trưởng phòng. Địa điểm: Trường Hữu nghị T78, 80 Sơn Tây. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.
- 08h30 thứ Sáu, ngày 01/09/2017. Tiếp nhận sinh viên học GDQP-AN Chương trình TT,CLC và POHE khóa 58 từ Trung tâm GDQP 2. Chủ trì: PGS.TS Bùi Huy Nhượng – Giám đốc TTĐTTT, CLC & POHE. Thành phần: Các cán bộ Trung tâm ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm:  Đài kỉ niệm ĐHKTQD.

Bảo vệ Luận án:

 

Ghi chú: