Lịch công tác tuần 34 năm 2017 (Từ ngày 21/8/2017 đến ngày 27/8/2017)

Ngày đăng: 20/08/2017 13:24:22

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA BẢO HIỂM

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 34 NĂM 2017
(Từ ngày 21/8/2017 đến ngày 27/8/2017)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 21/8/2017

08h00

Giới thiệu và tổ chức xếp chuyên ngành cho sinh viên khóa 59.

Đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện (được mời theo Công văn số 1114/ĐHKTQD-QLĐT ngày 09/8/2017).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Hội trường A

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Thảo luận về "Nâng cao chất lượng đào tạo đại học từ góc độ quản lý giáo dục trong bối cảnh tự chủ tại trường ĐHKTQD".

Các đ/c có giấy mời.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

Nhóm nghiên cứu chuẩn bị tài liệu

18h00

Giới thiệu thông tin tuyển sinh chương trình Tiên tiến và Chất lượng cao Khóa 59.

Các quý phụ huynh, sinh viên quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Hội trường A

TT.ĐTTTCLC& POHE chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 22/8/2017

07h45

Giới thiệu và tổ chức xếp chuyên ngành cho sinh viên khóa 59.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác xếp chuyên ngành khóa 59 (được phân công) theo Quyết định số 514/QĐ-ĐHKTQD ngày 28/7/2017 của Hiệu trưởng và đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện (được mời theo Công văn số 1114/ĐHKTQD-QLĐT ngày 09/8/2017).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Hội trường A

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

08h00

Giới thiệu và tổ chức xếp chuyên ngành cho sinh viên khóa 59.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác xếp chuyên ngành khóa 59 (được phân công) theo Quyết định số 514/QĐ-ĐHKTQD ngày 28/7/2017 của Hiệu trưởng và đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện (được mời theo Công văn số 1114/ĐHKTQD-QLĐT ngày 09/8/2017).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng 202 Nhà 12

P.QLĐT,V.QTKD chuẩn bị tài liệu

09h00

Buổi giới thiệu học bổng Chính phủ Vương Quốc Anh – Chevening.

Các giảng viên và sinh viên có quan tâm.

Hiệu trưởng
Trần Thọ Đạt

Phòng họp A Gác 2 Nhà 10

P.HTQT  chuẩn bị tài liệu

14h00

Hội nghị Cán bộ Chủ chốt bỏ phiếu giới thiệu nguồn Quy hoạch cấp ủy viên, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Trường, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cô Chính, cô Hương.

 Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

 Phòng họp A,C Gác 2 Nhà 10

 VP.Đ-ĐT, thành viên Tổ Công tác theo QĐ số 99 QĐ/ĐUT ngày 18/8/2017  chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp về công tác kiểm tra tài sản trong Trường.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ kiểm kê tài sản theo Quyết định số 234/QĐ-ĐHKTQD ngày 13/04/2017 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 23/8/2017

14h00

Họp Hội đồng xét điều kiện chuyển tiếp cho sinh viên chương trình Tiên tiến K56 sang học tại Đại học khoa học ứng dụng Saxion, Hà Lan theo phương thức 3+1.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các thành viên theo Quyết định số 508/QĐ-ĐHKTQD ngày 25/07/2017 của Hiệu trưởng và  TT.ĐTTTCLC&POHE.

Hiệu trưởng
Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

TT.ĐTTTCLC&POHE chuẩn bị tài liệu

14h00

Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018.

Đ/c Hoa (UVTV ĐU, Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Khâm (Ban TTND), UV Ban chấp hành Công đoàn Trường, Công đoàn Bộ phận, thành viên các Ban Công tác và UB Kiểm tra, Ban chủ nhiệm các CLB trực thuộc Công đoàn Trường.

Chủ tịch Công đoàn trường Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp A,C Gác 2 Nhà 10

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 24/8/2017

10h30

 

Tổ công tác báo cáo Ban Giám hiệu về Quy chế liên kết đào tạo hệ Vừa làm vừa học theo học chế tín chỉ.

Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Tổ công tác: Dũng (P.TH); Ngọc (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TTPC) và cán bộ, viên chức K.ĐHTC.

Hiệu trưởng  Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

K.ĐHTC
chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Ban soạn thảo Quy chế đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban soạn thảo theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Toạ đàm “Năng lực và vốn trí tuệ Doanh nghiệp Việt Nam”.

Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo P.QLKH, các đồng chí có bài viết, các đồng chí có giấy mời, nghiên cứu sinh, giảng viên và các nhà khoa học quan tâm.

Phó Hiệu trưởng  Trần Thị Vân Hoa

Phòng 206 Nhà 12

V.QTKD chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 25/8/2017

08h00

Họp Bộ môn xét hết tập sự cho đ/c Dũng và Tiệp.

Toàn thể các thầy cô.

Trưởng Bộ môn Nguyễn Thị Hải Đường

Văn phòng khoa

 

8h30

Họp Khoa xét hết tập sự cho đ/c Dũng và Tiệp.

Toàn thể các thầy cô.

Trưởng Khoa Nguyễn Thị Chính

Văn phòng khoa

 

17h00

 

Lễ khai giảng khóa 50, Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp khóa 45, 46 hệ VLVH.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường và các đông chí có giấy mời.

Hiệu trưởng  Trần Thọ Đạt

Hội trường A

K.ĐHTC
chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 26/8/2017

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật 27/8/2017

 

 

 

 

 

 

Thông báo:

- 08h00 thứ Tư, ngày 23/8/2017. Bài giảng của bà Anne Laure ROMANET - Công ty TNHH Truyền hình số Việt Nam về Non Violent Communication. Thành phần: đ/c Tùng, Q.Anh (P.HTQT); Hà, Núi (K.KHQL) và toàn thể cán bộ giảng viên, sinh viên quan tâm. Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng - Trưởng phòng HTQT. Địa điểm: Phòng 716 giảng đường A2. P.HTQT và K.KHQL chuẩn bị tài liệu. 
- 09h00-10h00 thứ Tư, ngày 23/8/2017. Thường trực Tổ công tác xây dựng Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trường ĐH KTQD làm việc với Văn phòng Đảng - Đoàn thể. Thành phần: Thường trực Tổ công tác, Văn phòng Đảng - Đoàn thể. Chủ trì: ThS Bùi Đức Dũng – Trưởng phòng TH. Địa điểm: Phòng họp Nhà 9. VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu.
- 10h00-11h00 thứ Tư, ngày 23/8/2017. Thường trực Tổ công tác xây dựng Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trường ĐH KTQD làm việc với Phòng CTCT&QLSV. Thành phần: Thường trực Tổ công tác, . Chủ trì: ThS Bùi Đức Dũng – Trưởng phòng TH. Địa điểm: Phòng họp Nhà 9. PCTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu.
15h00-16h00 thứ Năm, ngày 24/8/2017. Thường trực Tổ công tác xây dựng Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trường ĐH KTQD làm việc với Phòng Hợp tác quốc tế. Thành phần: Thường trực Tổ công tác, Phòng Hợp tác quốc tế. Chủ trì: ThS Bùi Đức Dũng – Trưởng phòng TH. Địa điểm: Phòng họp Nhà 9. P.HTQT tế chuẩn bị tài liệu.
- 16h30 thứ Năm, ngày 24/8/2017. Bế giảng khóa học trao đổi ngắn hạn giữa sinh viên Đại học Á Châu - Đài Loan và sinh viên ĐHKTQD. Thành phần: Các đ/c: Tùng, Q.Anh, Trang (P.HTQT); Hà, Núi (K.KHQL). Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng - Trưởng phòng HTQT. Địa điểm: Phòng họp A Gác 2 nhà 10. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.
- 18h00 thứ Năm, ngày 24/8/2017. Chương trình “Thực tập viên tiềm năng – Sacombank 2018”. Thành phần: Cán bộ, viên chức và sinh viên Viện Ngân hàng – Tài chính. Chủ trì: Đặng Anh Tuấn - Phó Viện trưởng. Địa điểm: Phòng họp A Gác 2 Nhà 10. V.NHTC chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án:

- 16h00 thứ Năm, ngày 24/08/2017: NCS. Đặng Thị Kim Thoa bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự sẵn sàng mua hàng may mặc nội địa của người tiêu dùng Việt Nam ở các thành phố”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, mã số: 62340102. Địa điểm: Phòng 401, Nhà 6, Đại học Kinh tế Quốc dân.
Mời các thành viên Hội đồng, khoa chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.gsneu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: