Lịch công tác tuần 33 năm 2017 (Từ ngày 14/8/2017 đến ngày 20/8/2017)

Ngày đăng: 13/08/2017 20:57:14

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA BẢO HIỂM

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 33 NĂM 2017
(Từ ngày 14/8/2017 đến ngày 20/8/2017)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 14/8/2017

05h00

Đoàn cán bộ, viên chức nghỉ hưu năm 2017 đi giao lưu và nghỉ dưỡng tại Quảng Bình.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng Ban đời sống Công đoàn và đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TCCB, P.TCKT và cán bộ, viên chức đã đăng ký đi Quảng Bình.

Phó Hiệu Trưởng Trần Thị Vân Hoa

Quảng Bình

VP.Đ-ĐT  chuẩn bị
(xe đón tại cổng Nhà 9)

07h00

Khai mạc và kiểm tra điều kiện giảng dạy các lớp giáo dục thể chất mới đáp ứng nhu cầu của sinh viên.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Thủy, Đức (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Nghĩa (P.TT); Trung, Huy (P.QTTB); Tùng (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TTPC), Đồng (VP.Đ-ĐT); Vân, Cường (BM.GDTC).

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Sân Tennis

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

08h30

Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng).

 

Hội trường A, Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

09h00

Khai trương khối Giảng đường A2 nhà Trung tâm đào tạo.

Cô Chính.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Tầng trệt nhà Trung tâm đào tạo (tòa Nhà A2)

Các đơn vị chuẩn bị theo Kế hoạch

10h00

Tiếp và làm việc với Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục Nghề nghiệp và Tập đoàn giáo dục F+C.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Trang (P.HTQT); Hoàng (K.DL&KS); Nghĩa (P.TT).

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B Gác 2 Nhà 10

P.HTQT, K.DLKS chuẩn bị tài liệu

14h00-16h00

Tiếp công dân.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

 

14h00

Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng).

 

Hội trường A, Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

14h00

Họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho sinh viên K59.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thủy, Đức (P.QLĐT); Thủy, Diệp (K.NNKT); Chi (P.TCKT); Tùng (P.KT&ĐBCLGD); Ngọc, Hải (V.CNTTKT).

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình Cử nhân Kế toán – tài chính (BIFA) năm 2017.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định số 555/QĐ-ĐHKTQD ngày 10/08/2017 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp  Gác 2 Nhà 7

V.KTKT chuẩn bị
tài liệu

Thứ Ba 15/8/2017

09h15

Tiếp và làm việc với Tham tán giáo dục Đại sứ quán Úc tại Hà Nội.

Đ/c Đạt  (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Giang (P.HTQT); Nghĩa (P.TT); Thảo (K.BĐS&KTTN); Trường (K.MTĐT).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp B Gác 2 Nhà 10

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

09h30

Tổ chức seminar với chủ đề: “Giới thiệu một số hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực nông nghiệp, Kinh tế tài nguyên, và Môi trường có sử dụng các mô hình toán và kinh tế lượng”.

Đ/c Đạt  (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Long, Giang (P.HTQT); Nghĩa (P.TT) và giảng viên, nghiên cứu sinh K.BĐS&KTTN, K.MT&ĐT, giảng viên, nghiên cứu sinh có quan tâm.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

K.BĐS&KTTN, K.MT&ĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Tiếp và làm việc với Đại học Lincoln, Vương Quốc Anh.

Đ/c Đạt  (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Long, Trang (P.HTQT); Nghĩa (P.TT); Dũng, T.Anh (K.KTH).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp B Gác 2 Nhà 10

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

14h00

Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu về tuần sinh hoạt công dân khóa 59.

Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TCKT, P.CTCT&QLSV, P.QLĐT, P.QLKH, V.CNTTKT, K.LLCT, K.NNKT, TT.ĐTTTCLC&POHE, P.TTPC, Đoàn TN, Hội SV.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp chuẩn bị công tác Hội thảo Quốc tế “Đổi  mới sáng tạo”.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.HTQT, P.QLKH, P.TCKT và Trung tâm Tư vấn doanh nghiệp.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp  C Gác 2 Nhà 10

TT.TVDN chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp chuẩn bị tổ chức Lễ khai giảng và Lễ bế giảng đại học hình thức VLVH tại trường.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Quang, Hữu (K.ĐHTC); Ánh (V.KTKT); Hiếu (K.QTKD); Nam (K.Luật); Dũng (P.TH); Ngọc (P.TCCB); Chi (P.TCKT), Dũng (P.TTPC); Trung (P.QTTB); Hà, Tiến (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT), Linh (Đoàn TN); Cường (P.Bảo vệ); Tuấn (TT.DVHTĐT) và Thư ký tổng hợp.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp  C Gác 2 Nhà 10

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Ban đón tiếp sinh viên nhập học và xếp chuyên ngành Đại học chính quy khóa 59 năm 2017.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban đón tiếp theo Quyết định số 514/QĐ-ĐHKTQD ngày 28/7/2017 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 16/8/2017

Đón tiếp sinh viên K59 tựu trường

07h30

Hội thảo Quốc gia: “Đầu tư phát triển Nông nghiệp công nghệ cao hiệu quả theo hướng công nghiệp hóa”.

Hội đồng trường; Ban Giám hiệu; các tổ chức chính trị - xã hội, đại diện lãnh  đạo các đơn vị trực thuộc trường; cùng cán bộ, giảng viên Khoa Đầu Tư; các đại biểu có giấy mời và những người quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Khách sạn Sông Hồng Thủ Đô, Số 189 đường Lam Sơn, TP.Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

K.Đầu tư chuẩn bị tài liệu
(xe đón lúc 06h00 tại trường ĐH KTQD)

08h00

Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu về Đánh giá điểm rèn luyện sinh viên.

Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.CTCT&QLSV, P.QLĐT, P.QLKH, P.TTPC, TT.ĐTTTCLC&POHE, Đoàn TN, Hội SV.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp  Gác 2 Nhà 7

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

10h00

Bài nói chuyện của Giáo sư Tung Yi Lee - Tham tán khoa học và công nghệ - VP.KT&VH Đài Bắc với chủ đề “Quan hệ kinh tế Việt Nam - Đài Loan”.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Q.Anh (P.HTQT); Hà, Núi (K.KHQL) và toàn thể cán bộ giảng viên, sinh viên quan tâm.

Hiệu trưởng
Trần Thọ Đạt

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Xét tuyển TS49 chương trình ĐTTX theo phương thức Elearning.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các thành viên trong hội đồng theo Quyết định số 07/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/01/2017 của Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo V.KTKT, K.QTKD và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

TT.ĐTTX
chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 17/8/2017

Đón tiếp sinh viên K59 tựu trường

08h00

Viện Đào tạo Sau Đại học báo cáo Ban Giám hiệu phương án đổi mới phương thức tuyển sinh trình độ thạc sĩ (hệ đại trà).

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Thành, Thể, Hưng, Hưởng, Thắng, Quang, Tuấn Anh (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

09h00

Làm việc với Công ty Việt Nhật về lắp máy bán hàng tự động.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Tần, Nhân (P.QTTB); Chi, Mai (P.TCKT); Dũng (P.TH); Tuấn (TT.DVHTĐT) và đại diện cty Việt Nhật.

Phó hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

10h00

Tiếp và làm việc với đại diện Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Chương Hóa - Đài Loan.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Long, Giang (P.HTQT); Vinh, Yến (TT.ĐTTX).

Hiệu trưởng
Trần Thọ Đạt

Phòng họp B Gác 2 Nhà 10

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Tổ soạn thảo đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết của Trường.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên tổ công tác theo Quyết định số 466/QĐ-ĐHKTQD ngày 11/7/2017 của Hiệu trường.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường 

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

Tổ soạn thảo chuẩn bị tài liệu 

14h00

Họp Ban soạn thảo Quy chế đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban soạn thảo theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp  Gác 2 Nhà 7

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h15

Làm việc với UNDP Việt Nam về các sáng kiến kinh doanh và khởi nghiệp vì xã hội.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLKH, P.HTQT, P.TT và TT. Khởi nghiệp và Sáng tạo Xã hội.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng khánh tiết Gác 2 Hội trường A

TT.KN&STXH chuẩn bị tài liệu 

15h00

Lễ khởi động Cuộc thi Sáng kiến Kinh doanh và Khởi nghiệp hướng tới các Mục tiêu Phát triển bền vững.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng cán bộ, viên chức P.QLKH và TT. Khởi nghiệp và Sáng tạo Xã hội, các sinh viên đã đăng ký tham gia.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng 301 tòa Nhà A2

TT.KN&STXH chuẩn bị tài liệu 

15h00

Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế sáng kiến.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 18/8/2017

Đón tiếp sinh viên K59 tựu trường

08h30

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xin ý kiến Ban Thường vụ về kế hoạch triển khai công tác Quy hoạch cán bộ Đảng giai đoạn 2020 – 2025.

Đ/c Đạt (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy và các đ/c: Đồng, Liên, Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Ban chấp hành Công đoàn trường.

Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng các đ/c trong Ban chấp hành Công đoàn Trường.

Chủ tịch Công đoàn trường
Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp Nhà 9 

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Hội đồng tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học theo học chế tín chỉ.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Quang, Hữu, Luých, Thanh (K.ĐHTC); Ngọc (P.TCCB); Dũng (P.TH); Dũng (P.TT-PC); Tùng (P.KT&ĐBCLGD); Chi (P.TC-KT); Trung (P.QTTB).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường); Ngọc (P.TCCB); Dũng (P.TH).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường); Ngọc (P.TCCB); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Triệu (P.QLĐT); Thọ (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Tùng (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Cường (P.Bảo vệ); Quang (K.ĐHTC); Thành (V.ĐTSĐH); Tuấn (V.CNTTKT); Nhượng (TT.ĐTTTCLC&POHE); Vinh (TT.ĐTTX); Linh (Đoàn TN); Tuấn (TT.DVHTĐT); Hưng (Trạm YT); Quốc (TT.TTTV), Nghĩa (P.TT).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.TH chuẩn bị tài liệu

18h00

Giới thiệu thông tin tuyển sinh chương trình Tiên tiến và Chất lượng cao Khóa 59.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng),  cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: V.NHTC, V.KTKT, V.TM&KTQT, K.Đầu tư, K.QTKD, K.Marketing, K.KH&PT, K.KT&QLNNL và TT.ĐTTTCLC&POHE, các quý phụ huynh và sinh viên quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A

TT.ĐTTTCLC&POHE chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 19/8/2017

Đón tiếp sinh viên K59 tựu trường

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật 20/8/2017

08h30

Lễ Khai giảng TS49 chương trình Đào tạo từ xa theo phương thức Elearning.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng cán bộ, viên chức TT.ĐTTX; giảng viên tham gia giảng dạy cho chương trình quan tâm và các tân sinh viên.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A,C Gác 2 Nhà 10

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

Thông báo:

- Từ ngày 14/8 đến 25/8/2017. Khoa Khoa học Quản lý sẽ tổ chức tiếp đón sinh viên Đại học Á Châu (Đài Loan) tham gia học tập, trao đổi với sinh viên Chương trình quản lý công và chính sách bằng tiếng Anh (EPMP) khóa I. Thành phần: Giảng viên phụ trách TS. Nguyễn Đăng Núi và sinh viên Đại học Á Châu (Đài Loan) và Sinh viên chương trình Quản lý công và chính sách bằng tiếng Anh (EPMP). Chủ trì: PGS.TS Đỗ Thị Hải Hà – Trưởng khoa. Địa điểm: A2 – 107 nhà Trung tâm Đào tạo.

- 16h00 thứ Hai, ngày 14/8/2017. Khai giảng khóa học trao đổi ngắn hạn giữa sinh viên Đại học Á Châu - Đài Loan và sinh viên ĐHKTQD. Thành phần: Tùng, Q.Anh, Trang (P.HTQT), đ/c Hà, Núi và các giảng viên quan tâm (K.KHQL). Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng - Trưởng Phòng HTQT. Địa điểm: Phòng họp C Gác 2 Nhà 10. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

- 08h00-09h00 thứ Ba, ngày 15/8/2017. Thường trực Tổ công tác xây dựng Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trường ĐH KTQD làm việc với Văn phòng Đảng - Đoàn thể. Thành phần: Thường trực Tổ công tác, Văn phòng Đảng - Đoàn thể. Chủ trì: ThS Bùi Đức Dũng – Trưởng phòng TH. Địa điểm: Phòng họp Nhà 9. VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu.

09h00 thứ Ba, ngày 15/8/2017. Tiếp và làm việc với đại diện trường Đại học Á Châu - Đài Loan để bàn về nội dung hợp tác sắp tới. Thành phần: Long, Quỳnh Anh - P.HTQT. Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng - Trưởng phòng HTQT. Địa điểm: Phòng 111 Nhà 7. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

- 09h00-10h00 thứ Ba, ngày 15/8/2017. Thường trực Tổ công tác xây dựng Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trường ĐH KTQD làm việc với Viện CNTTKT, Trung tâm TT-Thư viện. Thành phần: Thường trực Tổ công tác, Viện CNTTKT, Trung tâm TT-Thư viện. Chủ trì: ThS Bùi Đức Dũng – Trưởng phòng TH. Địa điểm: Phòng họp Nhà 9. V.CNTTKT, TT.TT Thư viện chuẩn bị tài liệu

- 10h00-11h30 thứ Ba, ngày 15/8/2017. Thường trực Tổ công tác xây dựng Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trường ĐH KTQD làm việc với Phòng Thanh tra - Pháp chế, Phòng Khảo thí & ĐBCLGD. Thành phần: Thường trực Tổ công tác, Phòng Thanh tra - Pháp chế, Phòng Khảo thí & ĐBCLGD. Chủ trì: ThS Bùi Đức Dũng – Trưởng phòng TH. Địa điểm: Phòng họp Nhà 9. P.TTPC, P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

14h00-17h00 thứ Ba, ngày 15/8/2017. Thường trực Tổ công tác xây dựng Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trường ĐH KTQD làm việc với các đơn vị quản lý Sinh viên chính quy và Sinh viên các chương trình liên kết đào tạo quốc tế cấp bằng. Thành phần: Thường trực Tổ công tác, P.QLĐT, TT.ĐTTTCLC&POHE, K.KHQL, V.ĐTQT, V.KTKT, K.QTKD. Chủ trì: ThS Bùi Đức Dũng – Trưởng phòng TH. Địa điểm: Phòng họp Nhà 9. P.QLĐT, TT.ĐTTTCLC&POHE, K.KHQL, V.ĐTQT, V.KTKT, K.QTKD chuẩn bị tài liệu.

- 08h00-11h00 thứ Tư, ngày 16/8/2017. Thường trực Tổ công tác xây dựng Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trường ĐH KTQD làm việc với các đơn vị có các chương trình đào tạo ngắn hạn. Thành phần: Thường trực Tổ công tác, Các đơn vị có đào tạo ngắn hạn. Chủ trì: ThS Bùi Đức Dũng – Trưởng phòng TH. Địa điểm: Phòng họp Nhà 9. Các đơn vị có đào tạo ngắn hạn chuẩn bị tài liệu.

- 14h00-17h00 thứ Tư, ngày 16/8/2017. Thường trực Tổ công tác xây dựng Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trường ĐH KTQD làm việc với các đơn vị quản lý Sinh viên hệ phi chính quy. Thành phần: Thường trực Tổ công tác, Khoa ĐHTC, Trung tâm ĐTTX. Chủ trì: ThS Bùi Đức Dũng – Trưởng phòng TH. K.ĐHTC, TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu.

07h30 thứ Năm, ngày 17/8/2017. Đưa sinh viên Đại học Á Châu - Đài Loan đi khảo sát thực tế tại Cty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam - KCN Khai Quang, Vĩnh Phúc. Thành phần: Đ/c Q.Anh (P.HTQT), đ/c Hà (K.KHQL) và sinh viên của K.KHQL. Chủ trì: Phòng HTQT. Địa điểm: Vĩnh Phúc. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

- 08h00-11h00 thứ Năm, ngày 17/8/2017. Thường trực Tổ công tác xây dựng Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trường ĐH KTQD làm việc với các đơn vị quản lý học viên hệ SĐH và học viên các chương trình liên kết đào tạo quốc tế cấp bằng. Thành phần: Thường trực Tổ công tác, V.ĐTSĐH, V.CSC&QL, V.NHTC, V.ĐTQT, K.Toán KT, V.QTKD, V.QLCA-TBD. Chủ trì: ThS Bùi Đức Dũng – Trưởng phòng TH. Địa điểm: Phòng họp Nhà 9. V.ĐTSĐH, V.CSC&QL, V.NHTC, V.ĐTQT, K.Toán KT, V.QTKD, V.QLCA-TBD chuẩn bị tài liệu

- 14h00-15h00 thứ Năm, ngày 17/8/2017. Thường trực Tổ công tác xây dựng Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trường ĐH KTQD làm việc với Phòng CTCT&QLSV. Thành phần: Thường trực Tổ công tác, . Chủ trì: ThS Bùi Đức Dũng – Trưởng phòng TH. Địa điểm: Phòng họp Nhà 9. PCTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu.

- 15h00-16h00 thứ Năm, ngày 17/8/2017. Thường trực Tổ công tác xây dựng Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trường ĐH KTQD làm việc với Phòng Quản lý khoa học. Thành phần: Thường trực Tổ công tác, Phòng Quản lý khoa học. Chủ trì: ThS Bùi Đức Dũng – Trưởng phòng TH. Địa điểm: Phòng họp Nhà 9. P.QLKH chuẩn bị tài liệu.

- 16h00-17h00 thứ Năm, ngày 17/8/2017. Thường trực Tổ công tác xây dựng Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trường ĐH KTQD làm việc với Phòng Hợp tác quốc tế. Thành phần: Thường trực Tổ công tác, Phòng Hợp tác quốc tế. Chủ trì: ThS Bùi Đức Dũng – Trưởng phòng TH. Địa điểm: Phòng họp Nhà 9. P.HTQT tế chuẩn bị tài liệu.

- 09h00-10h00Thứ Sáu, ngày 18/8/2017. Thường trực Tổ công tác xây dựng Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trường ĐH KTQD làm việc với Phòng QTTB. Thành phần: Thường trực Tổ công tác, P.QTTB. ThS Bùi Đức Dũng – Trưởng phòng TH. Địa điểm: Phòng họp Nhà 9. P.QTTB chuẩn bị tài liệu.

- 10h00-11h00 thứ Sáu, ngày 18/8/2017. Thường trực Tổ công tác xây dựng Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trường ĐH KTQD làm việc với Phòng TCKT. Thành phần: Thường trực Tổ công tác, Phòng TCKT. ThS Bùi Đức Dũng – Trưởng phòng TH. Địa điểm: Phòng họp Nhà 9. P.TCKT chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án:

- 16h30 thứ Sáu, ngày 18/08/2017: NCS. Nguyễn Văn Hồi bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Chính sách trợ giúp xã hội trong chăm sóc sức khỏe tâm thần tại Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Khoa học quản lý), mã số: 62340410. Địa điểm: Phòng 401 Nhà 6, Đại học Kinh tế Quốc dân.
- 09h00 thứ Bảy, ngày 19/08/2017: NCS. Nguyễn Ngọc Tuấn bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Phát triển nhà ở thu nhập thấp khu vực đô thị: Nghiên cứu thực tế Thành phố Hà Nội”, thuộc chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Khoa học quản lý), mã số: 62340410. Địa điểm: Phòng 401 Nhà 6, Đại học Kinh tế Quốc dân.
Mời các thành viên Hội đồng, khoa chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.gsneu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: