Thông báo v/v lịch trả giấy xác nhận cho sinh viên Khoa Bảo hiểm

Ngày đăng: 29/04/2014 18:15:19

Văn phòng khoa Bảo hiểm thông báo lịch trả các loại giấy xác nhận cho sinh viên:

          Thời gian: 14h00 - 16h00 chiều thứ 4 và thứ 6 hàng tuần.

          Liên hệ: Cô Nguyễn Thị Tâm - trợ lý Khoa.

           Điện thoại: (04) 3628 0280 (5672, 5681). Mobi: 01215046869

Yêu cầu khi đến làm việc tại Văn phòng Khoa:

          1. Mang theo Thẻ sinh viên hoặc Giấy tờ tùy thân theo quy định.

          2. Trang phục lịch sự.

          3. Giữ gìn trật tự.