THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2016 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ BẢO HIỂM QUỐC TẾ CỦA ANZIIF

Ngày đăng: 02/08/2016 16:16:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH  KINH TẾ QUỐC DÂN

             

           Số:  1052 /TB - ĐHKTQD

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                  

                  Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2016

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2016

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CẤP CHỨNG CHỈ BẢO HIỂM QUỐC TẾ CỦA ANZIIF

            Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là trường Đại học đầu tiên tại Việt Nam được Học viên Bảo hiểm Tài chính Australia và New Zealand (ANZIIF) ủy quyền đào tạo Bảo hiểm theo chuẩn quốc tế - cấp chứng chỉ DIPLOMA về Bảo hiểm Phi nhân thọ của ANZIIF (04 môn).

1.     Mục tiêu đào tạo

-         Mục tiêu của Chương trình đào tạo là góp phần chuẩn hóa và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Bảo hiểm theo chuẩn quốc tế trong bối cảnh hội nhập.

-         Chương trình đào tạo DIPLOMA về bảo hiểm phi nhân thọ của ANZIIF cung cấp cho người học những kiến thức chuẩn mực, chuyên sâu, hiện đại và cập nhật về bảo hiểm phi nhân thọ.

-         Các môn học trong chương trình đào tạo DIPLOMA về bảo hiểm phi nhân thọ của ANZIIF đảm bảo đáp ứng các chuẩn chức danh theo từng nhu cầu công việc  tại các công ty bảo hiểm phi nhân thọ.

2.     Đối tượng học

-         Cử nhân Bảo hiểm của trường Đại học Kinh tế Quốc dân và của các trường Đại học, Học viện có đào tạo về Bảo hiểm tại Việt Nam.

-         Các cán bộ làm việc tại các doanh nghiệp bảo hiểm có thâm niên trong ngành từ 3 năm trở lên (Đối tượng học này phải vượt qua bài thi trắc nghiệm đánh giá năng lực của ANZIIF (ANZIIF Competency Assessment Examination) trước khi tham gia chương học chương trình DIPLOMA. (Lệ phí thi bài thi năng lực là AU$400). Học viên vượt qua bài thi năng lực mới được đăng kí học các môn trong chương trình DIPLOMA;

-         Những người đã hoàn thành CERT IV của ANZIIF.

3.     Nội dung chương trình đào tạo DIPLOMA về bảo hiểm phi nhân thọ

Chương trình đào tạo DIPLOMA về bảo hiểm phi nhân thọ ANZIIF ủy quyền Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đào tạo, bao gồm 4 môn học:

·        GI505-15:     Quản lý Khiếu nại các dòng sản phẩm Bảo hiểm thương mại

(Commercial Lines Claims Management).

·        GI506-15:     Quản lý Khai thác các dòng sản phẩm Bảohiểm thương mại

                        (Commercial Lines Underwriting Management).

·        GI512- 15:    Quản lý rủi ro (Risk Management).

·        GI511-15:     Tái Bảo hiểm (Reinsurance).

Lưu ý: Trong năm 2016 học viên sẽ đăng ký học và thi 02 môn GI505 và GI506. Từ năm 2017 học viên có thể đăng ký  học và thi 02 môn còn lại  hoặc đăng ký cùng lúc cả 04 môn.

4.     Phương thức đào tạo

Chương trình đào tạo được thực hiện theo phương thức kết hợp giữa đào tạo từ xa với gặp mặt trực tiếp. Cụ thể, học viên sẽ tự nghiên cứu tài liệu và mỗi môn học sẽ có 03 buổi hướng dẫn học, giải đáp thắc mắc tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Giảng viên hướng dẫn là các Hội viên cao cấp của ANZIIF.

-         Tài liệu đào tạo là tài liệu bản quyền của ANZIIF.

-         Học viên sẽ được cung cấp tài liệu học tập bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

-         Mỗi môn học, học viên phải hoàn thành 1 bài assignment và 1 bài thi kết thúc học phần bằng tiếng Việt.

Ngày giờ thi được thực hiện theo Lịch thi chung của ANZIIF trong toàn khu vực. Học viên tập trung thi trực tuyến (online) tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Kết quả thi được ANZIIF đánh giá.

5.     Quyền lợi của học viên

-         Hoàn thành mỗi môn học, học viên sẽ được ANZIIF cấp “Giấy chứng nhận hoàn thành môn học”.

-         Hoàn thành 2 môn học (GI505 và GI506 ) ,  học viên đủ điều kiện đăng ký để được trở thành “Hội viên Cao cấp của Hội nghề nghiệp ANZIIF”.

-         Hoàn thành thêm 2 môn học (GI512 và GI511), học viên sẽ được ANZIIF cấp bằng “DIPLOMA OF GENERAL INSURANCE”.

-     Học viên là Hội viên/Hội viên cao cấp Hội nghề nghiệp ANZIIF được sử dụng chức danh “Hội viên/Hội viên cao cấp của ANZIIF” trên danh thiếp và chữ ký email.

6.     Học phí

-         Mỗi môn học, học viên sẽ nộp học phí cho đơn vị được ủy quyền đào tạo là trường Đại học Kinh tế Quốc dân theo qui định của ANZIIF. Mức học phí cho thị trường mới là 14,940 triệu đồng/1 môn học (tương đương AU$900 /1 môn học).

-     Sau khi hết thời hạn thay đổi đăng ký học, thay đổi môn học, học phí sẽ không được ANZIIF hoàn lại.

7.     Đăng ký nhập học

Lịch học và lịch thi trong Phụ lục đính kèm Thông báo này. Học viên liên hệ với Khoa Bảo hiểm, trường Đại học Kinh tế Quốc dân để nhận Đơn đăng ký học theo mẫu của ANZIIF theo địa chỉ:

Khoa Bảo hiểm, trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Số 207 đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 04.36280 280, máy lẻ 5672/5681 - Hotline: 098 816 2036/ 093 591 8918

E-mail: huyennl@neu.edu.vn hoặc phonghp08@gmail.com.vn

 

Nơi nhận:

- Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ;

- Các Học viện, trường Đại học có đào tạo chuyên ngành Bảo hiểm;

-  Thí sinh;

- Lưu: TH, KBH, TCKT

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

GS.TS Trần Thọ Đạt

 

 

PHỤ LỤC 1: Lịch trình tuyển sinh chương trình Diploma năm 2016

Từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2016, Đại học Kinh tế quốc dân tuyển sinh 2 đợt học các môn GI505-và GI506 của chương trình Diploma theo Học kỳ 3-A hoặc Học kỳ 3-B trong lịch học của ANZIIF. Căn cứ vào điều kiện của bản thân, học viên tự lựa chọn đăng ký học kỳ phù hợp.

Nội dung

Học kỳ 3-A

Học kỳ 3-B

Hạn nộp hồ sơ đăng ký học

Ngày 10/8/2016

Ngày 25/10/2016

Hạn nộp học phí

Ngày 20/8/2016

Ngày 05/11/2016

Bắt đầu kỳ học (Học viên truy cập vào hệ thống của ANZIIF để  lấy tài liệu học tập)

Ngày 25/8/2016

Ngày 10/11/2016

Hết hạn thay đổi đăng ký học, thay đổi môn học

Ngày 6/10/2016

Ngày 22/12/2016

Làm bài thi kết thúc học phần (Tập trung thi online trên hệ thống của ANZIIF)

Ngày 27/10/2016

Ngày  24/01/2017

Có điểm thi kết thúc học phần trên hệ thống của ANZIIF

Ngày 10/11/2016

Ngày 09/02/2017

Hết hạn nộp bài assignment (nộp online)

Ngày 10/11/2016

Ngày 09/02/2017

Có kết quả môn học trên hệ thống của ANZIIF

Ngày 6/12/2016

Ngày 070/3/2017

 

 

 

PHỤ LỤC 2: Lịch thi Đánh giá năng lực năm 2016

(ANZIIF Competency Assessment Examination - CAE)

Học kỳ

Hạn đăng ký và nộp lệ phí thi

Ngày bắt đầu nhận tài liệu ôn tập từ hệ thống của ANZIIF

Ngày thi

Ngày có kết quả thi

SF1615

12/7/2016

27/07/2016

24/08/2016

26/08/16

SF1617

10/8/2016

 24/08/2016

21/09/2016

23/09/16

SF1619

6/9/2016

21/09/2016

19/10/2016

21/10/16

SF1621

4/10/2016

19/10/2016

16/11/2016

18/11/16

SF1623

1/11/2016

16/11/2016

14/12/2016

16/12/16

SF1624

1/12/2016

14/12/2016

11/01/2017

13/01/17

 

Lưu ý: Bài thi CAE bằng tiếng Việt, gồm 100 câu hỏi trắc nghiệm nhằm đánh giá 4 nội dung với các chủ đề như trong Bảng dưới đây. Điểm đạt là 60/100.

 

Nội dung

Chủ đề

Các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ

§  Những vấn đề cơ bản về đơn bảo hiểm

§  Phạm vi bảo hiểm nhà và bảo hiểm  phương tiện tư nhân

§  Các sản phẩm bảo hiểm cá nhân khác

§   Các sản phẩm bảo hiểm thương mại

§  Các sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm

Giới thiệu về khai thác bảo hiểm phi nhân thọ

§  Rủi ro và chuyển giao rủi ro

§  Các chức năng của khai thác viên

§  Các đơn yêu cầu bảo hiểm và Đánh giá

§  Đơn bảo hiểm và Xử lý đơn

Giải quyết khiếu nại bảo hiểm phi nhân thọ

§  Những vấn đề cơ bản về khiếu nại Bảo hiểm phi nhân thọ

§  Nhận thông báo

§  Thu thập thông tin

§  Phân tích khiếu nại bảo hiểm

§  Giải quyết và kết thúc khiếu nại

Phục vụ khách hàng bảo hiểm phi nhân thọ

§  Chuyển giao và giám sát một dịch vụ đến khách hàng

§  Tạo lập mối quan hệ với khách hàng và phân tích các nhu cầu

§  Phát triển, trình bày và đàm phán các giải pháp với khách hang

§  Giải quyết tranh chấp

§  Cung cấp các dịch vụ, tư vấn và sản phẩm phù hợp cho khách hàng.