Chương trình học bổng của PTI năm 2014

Ngày đăng: 23/04/2014 19:43:32

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG “CÙNG SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP” CỦA PTI NĂM 2014

Khái quát về chương trình

Chương trình học bổng :“Cùng sinh viên khởi nghiệp” nằm trong khuôn khổ Chương trình thỏa thuận hợp tác giữa Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện và Trường Đại học Kinh tế quốc dân giai đoạn 2014 - 2019.

Mục đích của chương trình

 • Hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập
 • Nhằm thu hút đội ngũ lao động trẻ được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ bảo hiểm, có trình độ khá giỏi vào làm việc tại Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện, dần từng bước xây dựng và củng cố đội ngũ cán bộ lãnh đạo và cán bộ cốt cán về nghiệp vụ.

Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện xét

Đối tượng

Số xuất học bổng

Tiêu chuẩn

Điều kiện xét

Sinh viên năm thứ hai, thứ ba Khoa Bảo hiểm - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

05 suất/ năm học

 • Tư cách đạo đức tốt
 • Có điểm bình quân các môn học trong năm học từ 8,0 trở lên
 • Có đơn dự tuyển theo mẫu của PTI
 • Có xác nhận kết quả học tập của Nhà trường
 • Được khoa Bảo hiểm Trường Đại học Kinh tế quốc dân giới thiệu

Sinh viên nghèo vượt khó Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

05 suất/ năm học

 • Có hoàn cảnh khó khăn/nghèo
 • Tư cách đạo đức tốt
 • Có ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập đạt điểm trung bình các môn đạt từ 7,0 trở lên
 • Được Khoa Bảo hiểm /Trường Đại học Kinh tế quốc dân giới thiệu
 • Chưa nhận học bổng của tổ chức khác dưới bất kỳ hình thức nào trong thời gian tham gia nhận học bổng của PTI.
 • Có xác nhận kết quả học tập của Nhà trường

Quyền lợi của người được nhận học bổng

 • Được nhận học bổng mức 3.000.000 đ/năm dưới hình thức tiền mặt
 • Sinh viên chuyên ngành bảo hiểm được tham gia thực tập và được tạo điều kiện việc làm theo hình thức partime tại PTI nếu có nhu cầu
 • Được ưu tiên khi thi tuyển vào làm việc tại PTI sau khi tốt nghiệp

Thời gian của Chương trình

Chương trình được thực hiện trong giai đoạn 5 năm 2014 - 2019, bắt đầu từ năm học 2013 - 2014.

 Tổ chức thực hiện

 • Sinh viên nộp hồ sơ tham dự học bổng “Cùng sinh viên khởi nghiệp” của PTI về Khoa Bảo hiểm .
 • Trên cơ sở đề xuất của Khoa/Trường và xem xét hồ sơ, PTI sẽ chọn 10 sinh viên đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện chương trình xếp thep thứ tự từ cao xuống thấp để trao học bổng (bao gồm 05 sinh viên Khoa Bảo hiểm, 05 sinh viên nghèo vượt khó của trường Đại học Kinh tế quốc dân).
 • Lễ trao học bổng được tổ chức vào dịp phù hợp (do Khoa/Trường sắp xếp). 

Thời hạn nhận đơn đăng ký dự tuyển cho năm học 2013-2014

- Thời gian: Bắt đầu từ ngày 1/9/2014 đến hết ngày 30/9/2014

- Nơi nhận hồ sơ chung: Văn phòng Khoa Bảo hiểm - Phòng 102 nhà 6B Trường Đại học kinh tế quốc dân (số 207 Đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội).

- Hồ sơ gồm:

+ 01 Đơn dự tuyển theo mẫu của PTI (Mẫu đơn trên Website của PTI hoặc tại Văn phòng Khoa Bảo hiểm)

Ghi chú: Học bổng dành cho sinh viên nghèo vượt khó không cần làm đơn.

+ Bảng điểm năm học 2013 - 2014 có xác nhận của Nhà trường

 

Các file đính kèm:

1. Chương trình học bổng "cùng sinh viên khởi nghiệp".doc

2. Mẫu đơn dự tuyển học bổng "cùng sinh viên khởi nghiệp" 2014.doc