Thông báo V/v các mẫu văn bản của sinh viên

Cập nhật lúc: 17:50:44 19/07/2014

THÔNG BÁO Về việc cung cấp thông tin đối với sinh viên K59 và sinh viên tham gia BHYT đợt 1 năm 2017 (lần 3)

Cập nhật lúc: 11:48:41 29/10/2017

THÔNG BÁO Về việc mua bảo hiểm y tế cho sinh viên năm học 2017 -2018 (Đợt 2)

Cập nhật lúc: 11:47:27 29/10/2017

KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai hoạt động "Nghiên cứu khoa học sinh viên" năm học 2017 - 2018

Cập nhật lúc: 16:36:47 25/10/2017

Quy hoạch tổng thể Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Cập nhật lúc: 9:49:56 29/09/2017

Thông báo V/v cung cấp thông tin đối với sinh viên K59 phục vụ công tác phát hành thẻ BHYT năm 2017

Cập nhật lúc: 9:45:1 29/09/2017

THÔNG BÁO v/v Phát giáo trình cho sinh viên khóa 59

Cập nhật lúc: 17:1:29 26/09/2017

Thông báo V/v nhận đơn đề nghị xem lại bài thi học phần học kỳ hè năm học 2016 - 2017

Cập nhật lúc: 14:7:57 24/09/2017

THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ, đợt tháng 9-2017 dành cho sinh viên chính quy

Cập nhật lúc: 14:7:15 24/09/2017

Thông báo V/v đăng ký học ngữ pháp tiếng Anh miễn phí

Cập nhật lúc: 17:14:53 20/09/2017

Thông báo V/v triển khai sử dụng phần mềm Turnitin trong năm học 2017 - 2018

Cập nhật lúc: 7:29:2 15/09/2017

Thông báo điều chỉnh lịch thi và giảng đường thi chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao Khóa 59

Cập nhật lúc: 12:20:35 10/09/2017

Quyết định khen thưởng giải thưởng sinh viên NCKH cấp trường năm 2017

Cập nhật lúc: 7:32:38 02/09/2017

Thông báo Thời khóa biểu HK1/2017-2018 (Hệ CQ K59)

Cập nhật lúc: 10:50:28 03/09/2017

LỊCH HỌP LỚP ĐẦU KHÓA - K59

Cập nhật lúc: 10:47:2 03/09/2017

THÔNG BÁO V/v chuyển giảng đường các lớp học phần hệ CQ học kỳ 1 năm học 2017-2018

Cập nhật lúc: 10:46:28 03/09/2017

Thông báo Lịch nghỉ lễ quốc khánh 2-9

Cập nhật lúc: 10:45:54 03/09/2017

Thông báo: Thực hiện quy định về việc đeo thẻ tại Trường

Cập nhật lúc: 10:45:16 03/09/2017

Danh sách phân lớp chuyên ngành Khóa 59

Cập nhật lúc: 10:42:42 03/09/2017

KẾ HOẠCH Khai giảng đại học hệ chính quy khóa 59, năm 2017

Cập nhật lúc: 21:47:48 27/08/2017

Kết quả từ 1-20 (của 181) bài viết
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5Đầu « Trước · Sau » Cuối