Giới thiệu chung

Ngày đăng: 22/04/2014 9:47:51

KHOA BẢO HIỂM – FACULTY OF INSURANCE

1.     Giới thiệu chung

Tiền thân của Khoa Bảo hiểm là Bộ môn Kinh tế Bảo hiểm trực thuộc Khoa Thống kê, được thành lập năm 1989. Đến tháng 10 năm 1999, Bộ môn Kinh tế Bảo hiểm trở thành Bộ môn độc lập, trực thuộc Trường. Năm 2008, Bộ môn Kinh tế Bảo hiểm phát triển thành Khoa Bảo hiểm như hiện nay.
Địa chỉ Văn phòng Khoa Bảo hiểm: Phòng 102-103, Nhà 6B, Trường Đại học KTQD.

Điện thoại: (04) 36280 280 (Máy lẻ 5672, 5681)

Email: bmktbh@neu.edu.vn

Website: http://www.khoabaohiem.neu.edu.vn

2.     Cơ cấu tổ chức của Khoa

Tổng số cán bộ, giáo viên trong khoa là 16 người, trong đó có:                                     

 

02 Phó giáo sư, Tiến sỹ
02 Tiến sỹ
09 Thạc sỹ
03 Cử nhân

Lãnh đạo khoa:

Trưởng Khoa:

TS. Nguyễn Thị Chính

Phó Trưởng Khoa:

ThS. Tô Thị Thiên Hương

Trưởng Bộ môn, kiêm Giám đốc TT nghiên cứu, đào tạo và tư vấn bảo hiểm:

TS. Nguyễn Thị Hải Đường

Phó Trưởng Bộ môn:

ThS. Bùi Quỳnh Anh

Văn phòng:

Trợ lý:

CN. Nguyễn Thị Tâm

Văn thư:

CN. Nguyễn Thị Nhi

Giảng viên:


PGS.TS. Nguyễn Văn Định

PGS.TS. Phạm Thị Định

ThS. Tôn Thị Thanh Huyền

ThS. Nguyễn Thị Lệ Huyền

ThS. Nguyễn Thành Vinh

ThS. Phan Anh Tuấn

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

ThS. Đặng Thị Minh Thủy

ThS. Trần Tiến Dũng 

CN. Nguyễn Xuân Tiệp

Các đơn vị đoàn thể:

- Chi bộ:

Bí thư Chi bộ:

TS. Nguyễn Thị Chính

Phó bí thư Chi bộ:

ThS. Bùi Quỳnh Anh

- Công đoàn:

Chủ tịch Công đoàn:

CN. Nguyễn Thị Tâm

Phó chủ tịch Công đoàn:

ThS. Phan Anh Tuấn

- Đoàn TNCSHCM:

Bí thư Liên chi đoàn:

ThS. Phan Anh Tuấn

Phó bí thư Liên chi đoàn:

1. Nguyễn Thị Đào  - Chi đoàn BH55A

 

2. Trần Hồng Hạnh - Chi đoàn BH54

3.     Các môn học do Khoa đảm nhiệm

-         Kinh tế bảo hiểm
-         Bảo hiểm doanh nghiệp
-         Bảo hiểm thương mại
-         Tái bảo hiểm
-         Quản trị kinh doanh bảo hiểm
-         Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp bảo hiểm
-         Kế toán trong doanh nghiệp bảo hiểm
-         Bảo hiểm xã hội
-         Kế toán bảo hiểm xã hội
-         Thống kê bảo hiểm
-         An sinh xã hội
-         Quản lý bảo hiểm xã hội
-         Bảo hộ lao động

4.     Chuyên ngành đào tạo

-      Sau đại học: Đào tạo tiến sỹ và thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế bảo hiểm.

-      Đại học: Đào tạo 02 chuyên ngành:

               + Kinh tế bảo hiểm 

               + Bảo hiểm xã hội

5.     Chức năng, nhiệm vụ khác

-  Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp bảo hiểm trong nghiên cứu khoa học và đào tạo.

-  Tổ chức hoạt động tư vấn chính sách, tư vấn doanh nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cấp chứng chỉ theo quy định của trường.